Temeljno usposabljanje vodij intervencij GRZS, ZRPS 24.-26.03.2011

Ta konec tedna smo se udeležili predavanja v centru ICZR na Igu. Program je bil zelo pester in poln podrobnosti.

Najprej smo imeli kratek uvod z gospo Vido Juratovec, ki je skrbela za urnik, povezovanje predavanj in za naše dobro počutje ter sam zaključek le teh.
Nato je nastopil naš predsednik zveze ZRPS Matjaž Bolka.
Predstavil nam je študijo primera » Reševalna odprava na Sumatro 2009 ». Reševalne ekipe, med temi tudi vodniki reševalnih psov Slovenije, so odpotovale oktobra 2009 v Padang, Indonezija.
Organizacija tega dogodka in prisotnost naših vodnik reševalnih psov je terjala veliko truda in organizacije. Čeprav so vodniki odpotovali veliko prepozno, da bi lahko pričakovali kako najdbo živega v ruševinah, je naša prisotnost bila dobrodošla, saj s tem smo vsaj svojcem ponesrečencev pokazali, da sočustvujemo z njimi.
Padang je bilo zelo miroljubno mesto in niso imeli veliko problemov glede same varnosti naših reševalnih parov, kar v marsikateri državi si ne bi smeli ne mogli privoščiti.
Analiza vsake take akcije nam pomaga, da izboljšujemo sebe in naslednje operacije takega tipa.
Naslednje predavanje je vodil Štefan Majcen » Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na novosti; Pristojnosti in posebna pooblastila vodje intervecij; Vodje intervencije; Sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč z inšpekcijskimi službami ».
Pri tem predavanju smo se soočili z dvostopenjskim sistemom upravljanja oziroma državnim in lokalnim, z morebitnimi olajšavami za delodajalce, ki imajo v svojih vrstah pripadnike reševalnih ekip, z nalogami vodje intervencij, s silami, ki delujejo za zaščito, oziroma prostovoljci, poklicnimi in CZ.
Nato smo imeli še predavanje » Simulacija ob predpostavki nesreče; Študija primera GRZS », ki ga je vodil Janez Rozman.
Predavanja so se zaključila okoli 21h. Polni informacij in vprašanj smo se odpeljali proti našim domovom.

In smo spet na ICZR. Predavanja so se začela ob 16h.
» Sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč z zdravstveno službo in orgniziranost nujne medicinske pomoči »predavatelj Andrej Fink
» Inšpektor RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge inšpekcijske službe » predavatelj mag. Romana Lah
» Sodelovanje SV s sistemom VNDN » predavatelj Slavko Vozel
» Vodenje intervencij ob vlkjučitvi mdnarodne pomoči » predavatelj mag. Domen Torkar
» Študija primera GRZS: reševanjre potnikov iz gondol na Pohorju » predavatelj Ljubo Hansel
» Študija primera ZRPS- iskalne akcije pogrešanih oseb » predavatelj mag.Cedomir Joksimovič
Spoznali smo naloge in dolžnosti reševalcev, PHE, HNMP, NMP, v kolikem času obvladamo množično nesrečo z dobro organizacijo, kaj vse rabimo za organizacijo triaže, načrt VIHRA, HEB, delovanje CORS-a, kaj je OCHA in sistem INSARAG…

Okusna večerja in končno postelja. Nekateri smo prespali kar v centru, kjer smo bili lepo presenečeni s postržbo.

Zajtrk in hitro nazaj v sejno sobo na predavanja.
» Odnosi z javnostmi ob nesreči na gradbišču hidroelektrarne Blanca » predavatelj Robert Perc
» Sodelovanje policije s sistemom VNDN » predavatelj Robert Kralj
» Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter sistem zvez ZA-RE in ZA-RE plus; Vloga ReCO ob intervenciji » predavatelj Robert Skrinjar
» Psihološki vidik nesreč » predavatelj mag. Žarko Trušnevec
V današnjem dnevu smo spoznali kako veliko vlogo ima vodja intervencij in kako pomembna je vsaka minimalna podrobnost ( protokolni obiski, javnost, svojci, novinarji ), sodelovanje s policijo pri iskanju pogrešanih oseb, sodelovanje in aktiviranje CORS-a, sodelovanje in aktiviranje zrakoplovov, aplikacije za poročila SPIN, zakaj ne nosimo domov travm, razlika med črnim humorjem in pietate.
Polni informacij se vračamo končno domov.
Center je za nas zelo dobro poskrbel z obroki, prijaznostjo in dobro kavo.
Upam, da bo takih usposabljanj vedno več in da bomo spoznali čimveč ljudi, ki se ukvarjajo prostovoljno ali poklicno z reševanjem. Vsaka izkušnja in nasvet nam lahko pride prav v določeni situaciji.

Napisala: Albina Tedeško-Sever