Šolanje reševalnih psov

ŠOLANJE REŠEVALNEGA PSA je namenjeno za vse pse, ki že imajo opravljeno osnovno poslušnost (osnovno poslušnost lahko s psi opravljate v našem klubu ali kjerkoli drugje).
Nadaljevanje šolanja za reševanje je brezplačno!
Za vse, ki so osnovno poslušnost opravljali zunaj našega kluba velja – če osnovna poslušnost ni zadovoljiva opravljate tečaj ponovno pri nas, to je skrajšana verzija in namenjena samo korekcijam problematičnih vaj. Skrajšani tečaj vas bo stal 100€ in bo trajal največ dva meseca. Prijave in vprašanja sprejemamo na e-pošto: kvrpostojna@gmail.com.

– KDO JE REŠ.PES
– NAŠI REŠEVALNI PSI