Sanacija žledoloma

V soboto 8. februarja je potekalo odstranjevanje uničenega drevja v prostorih KVRP Postojna.

  

Sanacijo je vršilo podjetje Kompost, ki sicer skrbi za vzdrževanje zelenih površin in parkov. Svoje delo so opravili strokovno, saj podiranje in odstranjevanje poškodovanega drevja ni od muh. Zaradi nevarne narave dela sta bila prisotna samo dva naša člana.

  

Trenutne razmere ne dopuščajo dokončne ureditve, čaka pa nas kar nekaj delavnih akcij, da bo okolica zopet spodobno urejena . Na srečo ni bila huje poškodovana stavba in pesjaki, slabše pa jo je odnesla ograja in seveda drevje. Z manjšimi poškodbami je preživel naš simbol slovenstva – lipa.

 

Delavcem Komposta in ostalim prisotnim pri sanaciji se od srca zahvaljujemo za opravljeno delo.