REDNI LETNI OBČNI ZBOR KVRP Postojna, 30.01.2011

30.01.2011 smo se zbrali na rednem OZ da pregledamo delo in uspehe v letu 2010 in si zastavimo smele cilje za naprej.
Ena bolj prijetnih ugotovitev je bila da se je število članov po seznamu povečalo na 37, od tega pa je kar 12 zelo aktivnih, kar pomeni da redno hodijo na treninge, izpite in tekmovanja.
Razveseljivo je da imamo veliko mladih psov, ki so podvrženi najnaprednejšemu sistemu šolanja in na katere lahko v prihodnosti računamo, kot na uspešne.
Cilji za leto 2011 so visoki. Dokončati želimo skupne prostore, se v čimvečjem številu udeležiti mednarodnih prireditev, poskrbeti za pozitivno promocijo kluba in seveda doseči vidne rezultate s svojimi psi, bodisi na tekmovanjih predvsem pa na resničnih akcijah.