PREIZKUŠNJA REGIJSKIH ENOT – REZ 2013

Klub vodnikov reševalnih psov Postojna ( KVRP Postojna ) je 5. oktobra na območju Postojne organiziral preizkušnjo regijskih enot zveze.  Ta preizkušnja se odvija dvakrat letno, vsaka od enot pa mora vsaj enkrat letno sodelovati na preizkušnji, kjer potrdi svojo pripravljenost na intervencijo. Preizkusa se je udeležilo sedem  od devetih  enot, ki delujejo v Sloveniji v okviru Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije.

  

  
Vsaka ekipa je morala prehoditi približno 8 km, vmes pa poiskati dve pogrešani osebi. Vso pot so morali opraviti samostojno s pomočjo orientacije, saj so prejeli samo začetne in končne koordinate ter podatke o pogrešani osebi.  Na koncu jih je čakala še preizkušnja iskanja zasutih v ruševini in nudenju prve pomoči ponesrečencu. Zadane naloge so morali opraviti v slabih treh urah. V tem času so morali pokazati vse svoje znanje in  iznajdljivost.
  

  
Organizator je poskrbel za to,  da so bile vse situacije na deloviščih  čim bolj podobne realnim razmeram na terenu na katere bi vodniki in njihovi psi naleteli v primeru intervencije. Da je bila situacija še bolj prepričljiva, je poskrbelo vreme, saj je bilo hladno in deževno. V vlogi opazovalcev pri nudenju prve pomoči, odnosu do poškodovanca in sodelovanju vodnikov reševalnih psov je bila ekipa POMAGAJMO (sebi in drugim) iz Društva Vita Pivka, ki je ugotovila, da  so se sodelujoči v danih okoliščinah potrudili po svojih najboljših močeh. Reševalni psi pa so se ponovno pokazali kot neprecenljivi sodelavci reševalcev.

 

KVRP Postojna se zahvaljuje za pomoč pri izvedbi preizkušnje Društvu Vita iz Pivke in vsem pomočnikom.