Predstavitev reševalnih psov v vrtcu Postojna

Postojnski vrtec se je na natečaju URSZR izkazal kot najbolj aktiven vrtec na področju zaščite in reševanja.

Naši reševalni psi in njihovi lastniki so najbolj aktivne obiskali in jih seznanili z delom reševalnih psov.

Otroci so slišali tudi čisto novo pravljico na temo reševalnih psov, ki jo je napisala in jim jo pripovedovala naša članica.

Otroci so še prejeli nagrade, ki jih je v imenu URSZR predala predstavnica URSZR.

Tako mi kot otroci so bili z obiskom reševalnih psov zelo zadovoljni.