PADRICIANO ITALIJA, 14.11.2010

14.11.2010 je tržaška gorska reševalna služba organizirala vajo iskanja pogrešanih oseb v naravi. Sodelovalo je 230 prostovoljcev, ki so pripadniki gasilcev, GRS in kinologov z iskalnimi psi iz Italije in Slovenije.

Zbrali smo se 14.11.2010 v Padričah, kjer je bil štab vaje. Na zbornem mestu so bile naslednje službe:
CNSAS FVG – Gorska in jamarska reševalna služba Furlanije Julijske Krajine
CVF Trieste – Gasilska služba Trst
PC FVG – Civilna zaščita FVG iz vseh obmejnih občin tržaške pokrajine
CFR FVG – Regionalna gozdarska služba Furlanije Julijske Krajine
Društvo GRS Ljubljana
Cinofili CNSAS – Vodniki reševalnih psov pri gorski reševalni službi FVG
Cinofili CVF Trieste – Vodniki reševalnih psov pri gasilski službi Trst
KVRP Postojna – Klub vodnikov reševalnih psov Postojna
Vodnik reševalnega psa pri društvu GRS Ljubljana
Helikopterska enota civilne zaščite FVG z napravo za radijsko iskanje oseb

Vaja je imela mednarodni značaj. Potekala je od naselja Padrice v Italiji do Orleka na slovenski strani.

Področje namenjeno vaji je obsegalo približno 400 hektarov. Deset markerjev v dolini Gliščice je bilo namenjenih iskanju s helikopterjem, drugih deset na območju med Bazovico, Trebčami in Lipico pa je bilo namenjenih iskanju s psmi in reševalci. 160 reševalcev je bilo razdeljenih v 39 skupin. Vsaki skupini je bilo dodeljeno območje iskanja (vsak tim vodnik-pes je imel svoje območje). Skupina se je po odkritju markerja ali po končanem pregledu vrnila v bazo.
Radijske in telefonske povezave med službami smo si morali organizirati sami tako, da nismo ovirali medsebojnih komunikacij. Vsi markerji so bili odkriti v štirih urah in ekipe so zaključile z iskanjem.
Velik poudarek je bil na preizkušanju sistema EUREKA ki služi za komunikacijo in sledenje ekip na terenu.
Pridobili smo si veliko izkušenj glede organizacije in izvedbe vaje na vodstveni ravni in tudi na operativni ravni, saj so vsi naši člani sodelovali v mešanih skupinah. Seveda na takšni vaji ne gre brez opazovalcev. Na italijanski strani so bili regijski vodje služb, ki so sodelovale na vaji in na slovenski strani predsednik GRZS Igor Potočnik, podpredsednik Slavko Rožič in vodja izpostave URSZR Postojna Franc Šajn.
Zahvaljujemo se CNSAS stazione Trieste za povabilo.

Tukaj pa še druge slike 😀