OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Kot vsako leto ob dnevu CZ prvega marca se je v regiji dogajala prireditev v počastitev praznika vseh, ki so pripravljeni pomagati drugim. Za notranjsko kraško regijo, je letos pripadala čast organizacije prireditve občini Bloke. Gostitelj pa je bila osnovna šola v Novi Vasi.Poleg povabljenih poklicnih in prostovoljnih aktivistov raznih združenj, društev in klubov, ki delujejo na področju civilne zaščite so bili med povabljenimi;

– župan občine Bloke g.Doles,

– župan občine Postojna g.Verbič in

– poslanca v državnem zboru g.Černač in g.Bajc.

Podelitev priznanj CZ, ki je sestavni del prireditve sta izpeljala vodja izpostave URSZR Postojna in poveljnik regijskega štaba CZ za notranjsko g. Štefan Majcen in namestnik poveljnika in generalni direktor URSZR g.Bojan Žmavc.Učenci osnovne šole Nova Vas so pripravili prikupen program in še dodatno popestrili prireditev.Med letošnjimi dobitniki priznanj je bila tudi članica in predsednica našega kluba.Za požrtvovalno in izredno aktivno delo na področju izvajanj nalog zaščite, reševanja in pomoči in za nadpovprečno delovanje, ki daleč presega naloge kinološkega delovanja, za ves vloženi trud pri urejanju klubskih prostorov in za vso skrb za klub in njegove člane je SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE PREJELA predsednica KVRP Postojna Majda Jesenko.

ČESTITAMO!