NACIONALNI IZPITI V POSTOJNI,03.05.2014

Naš Klub je v soboto 03.05.2014 organiziral nacionalne izpite iz poslušnosti, iskanja na ruševini in v naravi.

Delovišča so bila razkropljena. Iskanje v naravi na Mahnečah pri Postojni, poslušnost v prostorih kluba in iskanje na ruševini na najbližjem primernem delovišču, v Šapjanah na Hrvaškem.

Kljub slabi napovedi se nas je na Postojnskem vreme usmililo in počakalo, da smo izpite zaključili. Manj sreče so imeli tisti, ki so delali na
ruševini, saj jih je dodobra namočilo.

Prijavilo se je 12 izpitnikov, od tega pet v iskanju v naravi in sedem na ruševini.

Vodniki iz štirih društev so bolj ali manj uspešno opravili preizkus znanja, smo bili pa na koncu enotnega mnenja, da so to eni prvih izpitov letos in, da je bil izpit odličen pokazatelj znanja. Predvsem je bilo območje iskanja v naravi izredno težko zaradi nedavne ujme, ki je opustošila po naših gozdovih. Je pa prav to iskanje pokazalo pripravljenost psa za najtežje naravne nesreče.

Prav tako je bila ruševina odlično pripravljena, tako z globinskimi, kot tudi višinskimi grobovi, izredno realnega tipa.

Pred, med in po izpitih smo imeli prijetna druženja in čas za pogovore in smeh.

Za pomoč se zahvaljujemo vsem pomočnikom iz našega kluba, kolegom iz Šapjan in Kopra.