IZPIT MALE ŠOLE (Cerknica) 22.04.2018

Mala šola Cerknica

V letu 2018 smo v KVRP Postojna začeli tudi z malo šolo na  Cerkniškem v Martinjaku, katera je namenjena vsem lasnikom psov.Tečaji so potekali enkrat tedensko, po dogovoru z inštuktorjem. Tečajniki po končanem tečaju, ki traja 3-4 mesece opravijo tudi zaključni ispit.

Na lepo sončno nedeljo 22.04.2018, so pod ostrim očesom sodnice tudi uspešno zaključili šolanje.

 Po končanem ispitu je sledila še podelitev priznanj in ob zakuski še pogovor o nadaljnem delu.