Iskalna akcija Tatre

V četrtek 11.08.2016 smo bili na iskalni akciji. Zbor je bil v vasi Tatre ob 8 uri zjutraj. Po prihodu vseh enot,ki so bile aktivirane je sledil sestanek in razporeditev enot po terenu. Po sestanku so vodje svoje enote odpeljale na določen teren za iskanje in delo se je začelo. Po pregledanem prvem terenu smo se odpravili še na dodaten teren. Akcija je potekala v lepem a vetrovnem vremenu. Po končali akciji smo se vrnili na zborno mesto podali poročilo o pregledanem terenu in se odpravili domov.

1 2 3 IMG_1263